Aktualnie

Lekcja dla Rodaka – przeprowadzenie zajęć poświęconych historii Polaków w Kazachstanie… – więcej…:


Przedszkole dla Rodaka – otwarcie PIERWSZEGO polskiego przedszkola w Kazachstanie (październik br.)… – więcej…:


Kartka dla Rodaka – własnoręcznie wykonane świąteczne kartki z wypisanymi życzeniami dla Rodaków (kartki na Wielkanoc zbieramy do 10.03.2018 r., a na Boże Narodzenie do 18.11.2018 r.)… – więcej…:


Spotkanie dla Rodaka – spotkanie z panem Przemysławem Borkowskim – 09.11.2018 r .- wkrótce…:


Autorzy dla Rodaka – przekazywanie przez polskich Autorów swoich książek
z dedykacjami dla Polaków z Kazachstanu. Do chwili obecnej autorzy przekazali 341 książki. Serdecznie zapraszamy Autorów do przesyłania nam swoich książek… – więcej…:


Wydawnictwa dla Rodaka – przekazywanie przez wydawnictwa polskich książek dla Polaków z Kazachstanu, Kresów i Wschodu. Do chwili obecnej 16 wydawnictw i księgarni przekazało książki. Bardzo prosimy Wydawnictwa i Księgarnie o przesyłanie polskich książek…– więcej…:


Pomoc dla Rodaka – udzielanie stypendiów dla 9 Rodaków studiujących w Polsce oraz szukanie pracy dla Rodaków z Kazachstanu…– więcej…:


Gmina dla Rodaka – projekt polegający na zachęcaniu gmin do przyjmowania repatriantów…– więcej…:


W przygotowaniu – Gmina dla Rodaka, Bal dla Rodaka, Koncert dla Rodaka, Rajd dla Rodaka.


Rok 2017 w pigułce

Nic nie mija, jeśli pozostają wspomnienia… zapraszamy do poczytania podsumowania Wakacji dla Rodaka – edycja II: – więcej…: