Dom Kresowy dla Rodaka

Dzięki dobremu sercu Państwa Heleny i Wojciecha Dorożko mamy możliwość 
zorganizowania miejsca spotkań dla Rodaków z Kazachstanu i innych krajów 
wschodnich.
Dom znajduje się w miejscowości Pityny koło Miłakowa i został nazwany 
Domem Kresowym dla Rodaka.
Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia otrzymaliśmy z

REBA ORGANIZACJA ODZYSKU SA  w Warszawie i 

FUNDACJI ORLEN w Warszawie.


Z CAŁEGO SERCA  DZIĘKUJEMY.

Poza spotkaniami i wypoczynkiem naszym Rodakom chcemy pokazać piękno  naszego zakątka kraju tj. Warmię  i Mazury i organizować spotkania integracyjne z lokalną społecznością.