Gmina dla Rodaka

Polecane linki

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000858 – Ustawa repatriacyjna

 

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.135.0001352,rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-podzialu-rezerwy-celowej-budzetu-panstwa-pomoc-dla-repatriantow.html

 

https://zapiskirepatrianta.wixsite.com/repatriacja/jak-zaprosic-rodaka?fbclid=IwAR2yJwDOUFhVueQK36CPw_WSUUSSUKUDfxiO_12w-KcdFan1lkGMbQtSh64 – informacje dla Gmin 

https://www.gov.pl/web/mswia/pomoc-dla-r