Książka dla Rodaka

Zbiórka polskich książek dla Rodaków z Kazachstanu i Kresów, a także dla szkół, bibliotek, przedszkoli, domów pomocy społecznej i. in. w Polsce.
Do chwili obecnej przekazaliśmy Rodakom ponad 20 tys. książek:

 

 

Kazachstan – 4.620 szt.:

– Polonia w Karagandzie

Litwa – 4.991 szt.:

– Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach

– Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach

– Biblioteka w Solecznikach

– Soleczniki Małe

– Szkoła Średnia i Związek Polaków w Połukniu

– Biblioteka w Kłajpedzie

– Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

Obwód Kaliningradzki – 858 szt.:

– Dom Polski w Czerniachowsku

– Polonia w Bałtyjsku

Ukraina – 1.095 szt.:

– Polonia w Użgorodzie

– Polonia we Lwowie

Rumunia – 3.367 szt.:

– Dom Polski w Bukareszcie

– Dom Polski w Suczawie

Polska – 4.519 szt.:

– Szkoła Podstawowa w Mierkach

– Biblioteka Aresztu Śledczego w Olsztynie

– Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

– Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

– Przedszkole „Śmieszek“ w Olsztynie

– Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie

– Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie

– Parafia św. Jana Bosko w Ostródzie

– Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

– Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr. H. Dobrzańskiego pseud.“Hubal“ w Biskupcu

– Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

– Fundacja Hospicjum Onkologiczne w Warszawie

– Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

– Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie

– Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Olsztynie

– UWM w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

– Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach

Syberia – 502 szt.

Białoruś – 1.500 szt.