Nadace

„Začínej tam, kde jsi.
Využij to, co máš.
Udělej to, co můžeš udělat.”
(Arthur Ashe)

 

Všechno začalo láskou ke knížkám a touhou pomáhat těm, kteří nemají jednoduchý přístup

ke knížkám, hlavně polským knížkám.

Proč vlastně Kazachstán? Otázka Poláků v Kazachstánu mi byla vždy blízká, poněvadž se o

tom často mluvilo v mém rodinném domě. V roce 2010 jsem podepsala návrh zákona o repatriaci.

Přesto jsem dospěla k názoru, že to nestačí, že ještě něco musím udělat. Naši krajané v Kazachstánu

by se chtěli učit polsky, a je to potřebné rovněž z toho důvodu, že polský jazyk je pro ně v podstatě

cizí jazyk. Proto mě napadlo, že je to velmi žádoucí, a začala jsem organizovat sbírku polských knížek.

Reakce Poláků z Kazachstánu mě zcela překvapila. Podařilo se shromáždit veliké množství

knížek – polské literatury o širokém spektru témat, stylů a žánrů. Umožnilo to podstatné rozšíření

akce ve srovnání s původně plánovanou činností v rámci aktivity „dla Rodaka (Pro krajany)“.

V roce 2017 vznikla nadace Fundacja dla Rodaka, jako kontinuace sbírky knížek. Původně

měla být sbírka knížek pouze odpovědí na potřebu Poláků v Kazachstánu. Díky úspěchům nadace

jsme mohli značně rozšířit její působnost. Nabídka zpřístupnění písemnictví v polštině – rodném

jazyce – se neomezuje pouze na Kazachstán, ale rovněž se týká bývalých předválečných polských

oblastí (Kresy), které nyní patří Bělorusku nebo Ukrajině. Nadace působí rovněž na území Polska a

všude, kde je to nutné, nabízí pomoc a podporu.

Hlavním cílem působnosti nadace Fundacja dla Rodaka je organizování pomoci a vytvoření

podmínek nutných pro návrat Poláků z Kazachstánu do Vlasti. Opatření k uskutečnění těchto cílů je

šíření znalosti polského jazyka, popularizace literatury, společná práce Poláků ve prospěch našich

spoluobčanů a rodáků, kteří žijí v zahraničí.

Zvu všechny ke spolupráci, jak fyzické osoby, tak veškeré instituce, které mají zájem o osudy

Poláků. Vybízím k aktivnímu zapojení do naší činnosti. Jsme otevřeni novým iniciativám, novým

myšlenkám a nápadům a oceníme veškerou pomoc.

Joanna Wilk-Yaridiz

(Fundator Fundacji dla Rodaka- Zakladatel nadace)