Fundație

“Începe acolo, unde te afli.

Valorifică acea, ce ai.

Fă acea, ce poți.”

( Arthur Ashe )

 

Totul a început de la cărți, de la dragostea pentru citit ca și de la dorința de a-i ajuta pe cei care

nu au un acces ușor la literatura polonă.

 

De ce Kazahstanul ? Tema Polonezilor din Kazahstan mi-a fost apropiată dintotdeauna, fiind

deseori pomenită în convorbirile din casa mea părintească . În 2010 mi-am depus semnatura pe

proiectul legii repatrierii. În sinea mea simțeam însă că nu e destul. Compatrioții noștri din Kazahstan

doresc foarte mult să învețe limba maternă, iar dificultatea este cu atât mai mare cu cât limba polonă

este pentru ei aproape o limbă străină. De aici s-a născut idea, de a raspunde tocmai la această

necesitate. Am organizat prin urmare o colectă de cărți poloneze.

 

Dar cu aceasta nu s-a terminat. Reacția Polonezilor a întrecut orice așteptări. Am reușit să

stângem o cantitate enormă de cărți, literatură în limba polonă cu o mare varietate de teme, stiluri și

genuri. Aceasta a permis o lărgire importantă a ariei inițiale a acțiunii “Pentru Compatriot”.

 

În anul 2017 ca o continuare a acestei acțiuni a fost creată Fundația pentru Compariot. Inițial

prima colectă de cărți urma să fie un răspuns la trebuințele Kazahstanului. Datorită succesului ei aria

Fundației s-a lărgit considerabil. Oferta de răspândire a literaturii in limba maternă este direcționată

către Polonezii locuind atât în Kazahstan, cât și în așa numitele “Kresy (regiuni de graniță)” sau chiar în

Polonia propriu-zisă. Peste tot, unde apare o necesitate de acest fel, Fundația oferă ajutor și sprijin.

 

Scopul principal al Fundației pentru Compatriot este organizarea ajutorului și pregătirea

condițiilor pentru întoarcerea Polonezilor din Kazahstan în patria-mamă Polonia. Mijloacele pentru acest scop sunt răspândirea cunoașterii limbii polone, popularizarea literaturii din patria-mamă, munca Polonezilor pentru acordarea de ajutor compatrioților rămași dincolo de granițele țării.

 

Invit să colaboreze cu noi persoane particulare ca și instituții interesate de soarta Polonezilor.

Îndemn la o alăturare activă în acțiunile noastre. Suntem deschiși către noi inițiative, idei ca și pentru

orice sprijin.

 

Joanna Wilk-Yaridiz

( Fondator al Fundației pentru Compatriot )