Książka dla Rodaka

Zbiórka polskich książek dla Rodaków z Kazachstanu i Kresów, a także dla szkół, bibliotek, przedszkoli, domów pomocy społecznej i. in. w Polsce.
Do chwili obecnej przekazaliśmy Rodakom ponad 20 tys. książek:

 

 

Kazachstan – 4.620 szt.:

— Polonia w Karagandzie

Litwa – 4.991 szt.:

— Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach

— Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach

— Biblioteka w Solecznikach

— Soleczniki Małe

— Szkoła Średnia i Związek Polaków w Połukniu

— Biblioteka w Kłajpedzie

— Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie

Obwód Kaliningradzki – 858 szt.:

— Dom Polski w Czerniachowsku

— Polonia w Bałtyjsku

Ukraina – 1.095 szt.:

— Polonia w Użgorodzie

— Polonia we Lwowie

Rumunia – 3.367 szt.:

— Dom Polski w Bukareszcie

— Dom Polski w Suczawie

Polska – 4.519 szt.:

— Szkoła Podstawowa w Mierkach

— Biblioteka Aresztu Śledczego w Olsztynie

— Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie

— Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

— Przedszkole «Śmieszek» w Olsztynie

— Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie

— Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie

— Parafia św. Jana Bosko w Ostródzie

— Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

— Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr. H. Dobrzańskiego pseud.»Hubal» w Biskupcu

— Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku

— Fundacja Hospicjum Onkologiczne w Warszawie

— Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia w Rudzie Śląskiej

— Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium” w Olsztynie

— Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT w Olsztynie

— UWM w Olsztynie, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

— Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach

Syberia — 502 szt.

Łotwa – 253 szt.

Anglia – 240 szt.

Gruzja – 1.188 szt.