Πодії

Nasze wydarzenia, czyli mały przewodnik po Akcjach:

 

@Książka dla Rodaka
Zbiórka polskich książek dla Rodaków z Kazachstanu i Kresów, a także dla szkół, bibliotek, przedszkoli, domów pomocy społecznej i. in. w Polsce.

Do chwili obecnej zebraliśmy i przekazaliśmy Rodakom ponad 20 tys. książek.

@Autorzy dla Rodaka
Przekazywanie przez polskich Autorów swoich książek z dedykacjami dla Polaków z Kazachstanu.

Do chwili obecnej autorzy przekazali 250 książek.

@Wydawnictwa dla Rodaka
Przekazywanie przez wydawnictwa polskich książek dla Polaków z Kazachstanu i Kresów.

@Kibice dla Rodaka
Kibice, którzy podążają za naszą reprezentacją zabierają polskie książki dla Rodaków.

Do Kazachstanu zawieźli prawie 130 kg, potem była Polonia z Rumunii, a kolejnym celem jest Armenia.

@Kartka dla Rodaka
Polega na wysyłaniu do Rodaków zamieszkałych poza granicami kraju, własnoręcznie wykonanych głównie przez dzieci, świątecznych kartek pocztowych.

@Lekcja dla Rodaka
Polega na zorganizowaniu lekcji dla dzieci i młodzieży poświęconej historii Polaków w Kazachstanie, na Kresach oraz o podobnej tematyce.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania materiałów do takiej lekcji i umówienia spotkania na skypie z Polakami z Kazachstanu.

@Wakacje dla Rodaka
Zorganizowanie wypoczynku letniego najmłodszym Rodakom z Kazachstanu.

Patronat honorowy nad akcją „Wakacje dla Rodaka” objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Patronat honorowy nad akcją „Wakacje dla Rodaka” objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.