Πосилання

Podziękowanie z Kazachstanu

Podziękowanie z Rumuni

Podziękowanie od Szkoły Podstawowej nr 30

Podziękowanie z Litwy

Podziękowanie z Litwy

Podziękowanie z Obwodu Kaliningradzkiego

Buława Marszałkowska

Podziękowania Tygodnika Wileńszczyzny

Podziękowania od Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie

Podziękowania od Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Podziękowania z Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Podziękowania z Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Olsztynie

Podziękowania z Domu Opieki Społecznej Kombatant
Podziękowania od  Związku Polaków w Rumunii