Fundacja dla Rodaka – sprawozdanie merytoryczne za rok 2019