Informacja dodatkowa do sprawozdania za rok 2017-1