Referencje

 
 
Podziękowania za ufundowanie nagród w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno-Literackim „Hubal” 
 
Podziękowania od Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego 
 
Podziękowania od Hospicjum bł.ks. Michała Sopoćki w Wilnie 
 
Podziękowania za Wakacje dla Rodaka – edycja III
 
 
Podziękowania od Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
 
Podziękowania z Litwy
 
Podziękowania z Biskupca
Podziękowania z Płocka
 
Podziękowania od Białostockiego Centrum Onkologii
 
Podziękowania ze Szkoły Podstawowej nr 30
Order Uśmiechu Olsztyna

 
Podziękowania za lekcje w Senacie

Pisma od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Podziękowanie od Polskiego Domu w Mołdawi

Podziękowanie od Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie

Podziękowanie ze Święcian na Litwie

Podziękowanie

Podziękowanie od Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Podziękowanie od Wójta Gminy Słupno
Podziękowanie od Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie

 

Podziękowanie z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Biskupcu
Podziękowanie z SP2

Dyplom dla wyjątkowego biegacza na sześć łap

Podziękowanie

Podziękowanie i dyplom dla naszych wolontariuszy

Podziękowanie z Biskupca

Podziękowanie z Łotwy

Podziękowanie z Armenii

Podziękowanie za zorganizowanie Wakacji dla Rodaka

Podziękowanie za zorganizawanie Wakacji dla Rodaka

Podziękowanie z Kazachstanu

Podziękowanie z Rumunii

Podziękowanie od Szkoły Podstawowej nr 30

Podziękowanie z Litwy

Podziękowanie z Litwy

Podziękowanie z Obwodu Kaliningradzkiego

Buława Marszałkowska

Podziękowania Tygodnika Wileńszczyzny

Podziękowania od Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie

Podziękowania od Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Podziękowania z Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie

Podziękowania z Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Olsztynie

Podziękowania z Domu Opieki Społecznej Kombatant
Podziękowania od  Związku Polaków w Rumunii